MENU
Aula_close Layer 1

0.-3. klasse

Danehofskolen afdeling Nyborg er bygget faseopdelt

Det vil sige med et stort fælles rum for hele indskolingen, omkredset af klasseværelser til 0., 1., 2. og 3. klasse.

 I hele indskolingen har vi ca. 200 elever, der primært færdes blandt hinanden, med velkendte voksne i hverdagen. Det er en meget tryg ramme, som af både børn og voksne ofte beskrives som en lille skole i den store skole.

I fællesområdet er der normalt morgensamling for hele indskolingen 3 dage om ugen, hvor vi bl.a. synger, danser og giver hinanden massage.

Pædagogerne i SFO har lektioner i klasserne, og arbejder tæt sammen med lærerne. Det giver et stort kendskab til alle børn.

Vi skifter mellem bevægelse og stillesiddende aktiviteter, både i SFO og i lektionerne.

Når der er noget særligt vedrørende dit barn, så tager vi umiddelbart kontakt med dig. Vi forventer også, at du kontakter os, når der er noget særligt hjemme, eller du har noget at spørge om.

Vores aktuelle udviklingsområder er engelsk allerede i børnehaveklassen, et tæt samarbejde med børnehaverne, udvikling af vores begynderlæsning, opstart af indsatsen på de tre skolelinjer; sport, innovation og international.

Helt overordnet; vi har indrettet vores indskoling bedst muligt med henblik på børns udvikling - vi kan lide børn, og vi glæder os over det gode samarbejde med forældrene.

 

Danehofskolen afdeling Vindinge

I hele indskolingen har vi ca. 85 elever, fordelt på klasserne 0.v, 1.v, 2.v og 3.v.

0.v. har eget klasserum i SFO Spiren, de andre klasser er i skolebygningen.

Både inde og ude er der gode faciliteter på afdelingen, og vi er så heldige at have en hal til rådighed i de fleste dagtimer, så der er masser af muligheder for at gøre hverdagen spændende og lærerig. Vi er en lille afdeling, hvor vi har store muligheder for at arbejde på tværs af klasserne.

Hver mandag mødes alle elever til morgensang kl. 8.10. Vi begynder altid med en sang, og derefter er der beskeder, indlæg og måske en historie.

Det er vigtigt at alle børn føler sig trygge og set i hverdagen, det betyder meget for deres indlæring og faglige progression. Vi har venskabsklasser, hvor 4. klasse er skolevenner med 0.klasse. En opgave, der giver 0. klasserne tryghed og lader 4. klasserne vokse.

Pædagogerne i SFO Spiren har understøttende undervisning og FAF i klasserne og arbejder tæt sammen med lærerne. Det giver et stort kendskab til alle børn, og det betyder også at alle børn kender de voksne på skolen.

For at fremme børnenes koncentration prioriteres den daglige bevægelse inde som ude.

 Vores aktuelle udviklingsområder er engelsk allerede i børnehaveklassen, et tæt samarbejde med børnehaverne, udvikling af vores begynderlæsning, opstart af indsatsen på de tre skolelinjer; sport, innovation og international.

Vi tilstræber et åbent og konstruktivt samarbejde forældre, lærere og pædagoger imellem, således at dit barn får en tryg og udviklende skolegang.

Vi gør meget ud af at holde gode traditioner i hævd f.eks. Lucia optog, Fastelavn, en afdelingsfest med teaterforestilling, aktivitetsdag, Skolernes motionsdag og mange andre ting. I løbet af skoleåret besøger klasserne deres parallelklasser for at skabe sammenhængskraft mellem de to afdelinger, og vi har fælles arrangementer for begge afdelinger.