MENU
Aula_close Layer 1

4.-6. klasse

Afd. Nyborg

Mellemtrinnet - ikke bare en mellemting…

Efter nogle forhåbentlig spændende og oplevelsesrige år i Danehofskolens indbydende indskoling er det tid til at finde vej til skolens mellemtrin. På afdeling Nyborg er det centralrum B, som huser alle 4., 5. og 6. klasser. Indgangen til Afd. B findes på den store gang - den gule port umiddelbart inden kontoret, hvis man kommer fra hovedindgangen.

Hjertet og pulsen i afdelingen er det store centralrum, som alle årganges klasselokaler har direkte ind- og udgang til. Desuden har afdelingen direkte adgang til skolens bibliotek, som ligeledes er til rådighed i såvel undervisning som udvalgte pauser.

Hvert skoleår ser både børn og voksne frem til at byde skolens nye 4. klasser velkommen i afdelingen, og der lægges en umådelig stor indsats og ære i, at alle nye børn hurtigt føler sig trygge og hjemme i deres nye og uvante omgivelser. Blandt de mest succesrige indsatser i denne henseende er ubetinget vores traditionsrige Goddagfest, hvor 5. og 6. klasserne er værter for en storslået aften, hvis eneste formål er at byde vores nye kammerater fra 4. klasse velkommen.

Ud over de fag, som børnene allerede kender fra deres tid i indskolingen, byder mellemtrinnet også på en række nye faglige bekendtskaber.

Svømning samt en række kreative fag introduceres allerede i 4. klasse og fortsættes i 5. klasse.

Derudover møder børnene på alle tre årgange nytænkningen DUS (Det Udvidede Sundhedsbegreb), som er et fagligt og trivselsrelateret pilotprojekt, der har til hensigt at bevidstgøre børnene om sundhed og velvære i en bred forståelse. Fokus ligger ikke udelukkende på vores fysiske sundhed, men i lige så høj grad den mentale sundhed, glæde og de udtalte behov, vi mennesker også har for at trives socialt.

Læsning er fortsat en disciplin, som prioriteres højt. Selvom de fleste børn på nuværende tidspunkt oplever en veludviklet teknisk færdighed, så fortsætter fokus på læsningens kunst op igennem mellemtrinnets klasser og i alle fag. Vi vil i endnu højere grad koncentrere os om at indholdslæse og dermed forstå og omsætte det, vi læser. Desuden har vi særlig fokus på den faglige læsning. Faglig læsning er en del af alle fag, hvorfor børnene derfor bl.a. skal arbejde med at træne læsestrategier og læsemåder. For al læsning gælder, at det er vigtigt at vide med hvilket formål, vi læser en given tekst. For at bevare og yderligere stimulere vores læseudvikling er det væsentligt, at alle børn fortsætter deres aktive og mangeartede læsninger dagligt i såvel skolen som hjemme.

FAF (Faglig fordybelse) er som bekendt ét af de nyeste skud på stammen. Tidligere gik dette fag under betegnelsen Lektiecafé, men med det nye navn følger et dybere spadestik, som gerne skal bibringe temaer og indhold, som er mere end blot lektielæsning.  

Kor - som noget ganske nyt og anderledes udbyder Afd. B i samarbejde med Musikskolen en mulighed for, at alle interesserede børn kan deltage i korundervisning. Der er tale om et aldeles frivilligt tilbud, som vi håber rigtig mange vil gøre brug af. I skoleåret 2016-17 er dette tilbud dog midlertidigt sparket til hjørne, idet vores søde kompetente korleder har barselsorlov. Det forventes, at tilbuddet genoptages i fremtiden.

På mellemtrinnet vægtes det højt, at alle børn møder faglige udfordringer, der passer til den enkeltes aktuelle faglige formåen - at hvert eneste barn oplever, at det har mulighederne for at udnytte sine fulde potentialer. 

Mellemtrinnet afd. Vindinge

På mellemtrinnet på afdeling Vindinge har vi fortsat fokus på, at den enkelte elev skal blive så dygtig som muligt i alle fag. Vi arbejder med høj faglighed, stigende fokus på it og bevægelse i undervisningen.

Det er vigtigt for os, at vi har en god klasserumsledelse, så der er ro i timerne og dermed en god grobund for læring.

Vi vægter samarbejde, godt kammeratskab og fælles ansvarlighed højt. Blandt andet skal de nye 4. klasser modtage de nye børnehaveklasser første skoledag og være deres skolevenner, indtil de små selv er "de store", der skal løfte et ansvar for nye små kammerater.

I 5. klasse står børn og forældre for vores traditionsrige Lucia-arrangement.

I 6. klasse får børnene yderligere ansvar, blandt andet som skolepatrulje og legepatrulje. De organiserer også opvarmningen på vores aktivitetsdag og står for planlægningen af aktiviteter for de yngre klassetrin på sidste skoledag. Desuden står klassen for det årlige skuespil til afdelingsfesten.