MENU
Aula_close Layer 1

NYT Coronavirus

Corona

 

 

 

Dato: 24-03-20

Kære forældre på Danehofskolen

Som I nok allerede har hørt, har Regeringen i går på et pressemøde forlænget lukningen af bl.a. dagtilbud og skoler.

Det betyder, at vi fortsat holder lukket frem til og med påske.

Vi gør, hvad vi kan for at levere den bedst mulige undervisning til jeres børn under disse meget svære vilkår.

Hvis I har brug for dialog med skolen eller lærerne, så tøv ikke med at skrive til os!

Reglerne omkring nødpasning gælder stadig. Tag kontakt til skolen, hvis I har brug for pasning ud fra de kriterier, der gælder.

Venlig hilsen

Ledelsen på Danehofskolen

 

Dato: 13-03-20

Kære alle forældre på Danehofskolen

Vi vil gerne takke og rose jer alle for jeres store forståelse og den måde, hvorpå I har taklet den alvorlige situation, som vi i øjeblikket befinder os i.

I torsdags mødte der ca. 30 elever op på afdeling Nyborg og 5 elever på afdeling Vindinge. I dag har vi kun haft besøg af dem, som skulle hente bøger, pcér og opladere. Det er dejligt at opleve den opbakning, der har været fra både jer forældre og eleverne for at være klar derhjemme til at kunne følge lærernes anvisning ift. at kunne lave lektierne.

Der er i den kommende uge ingen, som gør brug af nødpasningsordningen.

Hvis I mener, I har behov for pasning, så skal I kontakte skolens leder så hurtigt som muligt. Skolens leder vil herefter gå i dialog med jer med henblik på at afklare, om pasning er en mulighed.

Her er en kort opsummering på praktiske forhold for de kommende 14 dage:

  • Kontakt til skolen kan foregå i tidsrummet kl. 8 – 12, da vores administrative- og tekniske personale også er hjemsendt - på tlf.: 2963 4947 (Kim Kruse Hansen) eller 2157 9458 (Nikolai Stougaard Skibdal) afd. Nyborg eller 2327 0137 (Jesper Høgh) afd. Vindinge
  • Kommunikationen mellem skole og hjem vil foregå på Aula. Hvis Aula skulle gå ned – vil det foregå via skolens Facebook side eller på skolens hjemmeside under fanebladet Coronavirus
  • Ift. den løbende opdatering henvises også til Nyborg Kommunes hjemmeside - https://www.nyborg.dk/da/Borger
  • Skolens pædagogiske personale holder ikke fri, men arbejder hjemme. Det betyder, at jeres børn via Aula eller Meebook vil få lektier for og få besked om, hvad de i øvrigt skal arbejde med i den aktuelle periode
  • Lærerne kan træffes på Aula i deres normale arbejdstid, hvis der evt. skulle være spørgsmål ifm. lektierne. Der vil senest på mandag den 16. marts være opgaver og lektier for alle klasserne på Aula

 

Vi håber naturligvis på, at I vil bakke godt op om, at jeres børn følger godt med og får lavet deres lektier

Venlig hilsen

Ledelsen på Danehofskolen

 

Dato: 12-03-20 kl. 13.53

Kære forældre!

Hermed lidt information vedr. skolelukninger som følge af Coronavirus.

Pasning:

På grund af den alvorlige situation med Coronavirus, er den offentlige sektor stort set lukket ned. Målet er at begrænse smitten mest mulig, ved at så mange som muligt bliver hjemme. Det betyder bl.a. at jeres barns skole er lukket.

Der vil være nødpasning for ganske bestemte grupper, og kun for disse:

  • Børn til og med 3. klasse, hvis forældre arbejder med kritiske opgaver inden for sundhedsvæsnet, politi, beredskab, offentlig forvaltning, specialtilbud, o.l, og som ikke kan arrangere anden pasning.
  • Børn til og med 3. klasse, hvis forældre på ingen måde kan arrangere anden pasning.

Hvis I mener, I har behov for pasning af ovenstående grunde, så skal I kontakte skolens leder så hurtigt som muligt. Skolens leder vil herefter gå i dialog med jer med henblik på at afklare, om pasning er en mulighed.,
Behovet kan ændre sig fra dag -  I så fald skal I også kontakte skolens leder.

Skolerne vil torsdag og fredag få et overblik over hvilke børn, der kan tilbydes nødpasning. Det vil være skolens almindelige personale, der passer de fremmødte børn.

Vær opmærksom på, at det anbefales, at børn IKKE passes af ældre og/eller svagelige personer.

Skolen er åben for børn med konstateret brug for pasning i hele skolens åbningstid – incl. SFO-tiden.

Hvad angår evt. kørsel med skolebus, bedes I kontakte skolen eller skoleafdelingen for at høre nærmere.

 

Skolearbejde / lektier:

Skolens personale holder ikke fri, men arbejder hjemme. Det betyder, at jeres børn via AULA vil få lektier for og få besked om, hvad de i øvrigt skal arbejde med. Det er vigtigt, at børnene er klar over, at skolearbejdet til en vis grad kan laves hjemmefra.

Kommunikation:

Spørgsmål om pasning osv. skal I rette til skolen. Hvis det er svært at komme igennem på telefon, kan I altid maile skolen. Alternativt kan I også ringe til skoleafdelingen, der svarer på opkald i almindelig kontortid. (Tlf: 6333 7883)
Skolen og kommunen vil kommunikere via AULA eller andre kanaler, hvis AULA er nede.

Vi håber, at situationen snart er normal igen, og at I alle får hverdagen til at fungere bedst muligt!
 

Mvh

Lars Kofoed,
Skolechef

 

 

Dato: 11-03-20

Kære forældre

Som konsekvens af regeringens tiltag opfordrer vi alle der har mulighed for det, at holde deres børn hjemme fra skole allerede fra i morgen torsdag den 12. Marts.

Der vil ikke blive registreret fravær i den kommende periode.

Venlig hilsen
Ledelsen

Hold også øje med kommunens hjemmeside: https://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Coronavirus