Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fase 1 (0. - 5. klasse)

Fase 1 Nyborg og Vindinge

Der er fase 1 i både Nyborg og Vindinge. I skolens yngste klasser er der en faglig fokusering på læsning og matematik, samt bevægelse i fagene. Eleverne udvikler sociale og faglige færdigheder, både individuelt og i grupper.

I fase 1 forsøger vi at skemalægge, så der er få og kendte voksne omkring klasserne. Dette skaber tryghed og tætte relationer.

På begge afdelinger er der morgensang flere gange om ugen, hvor vi bl.a. synger, danser og giver hinanden massage.

Pædagogerne i SFO har lektioner i klasserne, og arbejder tæt sammen med lærerne på 0.-3. årgang, hvilket giver et stort kendskab til alle børn og en "rød tråd" i aktiviteter og indsatsområder.

Skoledagen er læringsrig, så vi varierer mellem bevægelse og stillesiddende aktiviteter, så børnene kan holde deres motivation og engagement igennem hele dagen.

I takt med at eleverne bliver ældre kommer der et øget fokus på det kreative og innovative i fagene med bl.a. håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få andre succesoplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Dette gør vi ved, at de får brugt deres kreative evner og oplever, at der er noget, de er rigtigt gode til udover den fagfaglige undervisning. Elevernes spændende produkter i f.eks. håndværk/design eller madkundskab bliver ofte fremvist til inspiration for andre.

Vi gør meget ud af at holde gode traditioner i hævd f.eks. Lucia optog, Fastelavn, fasefester, Julestævne, Skolernes motionsdag og mange andre ting. I løbet af skoleåret besøger klasserne deres parallelklasser på tværs af skoleafdelingerne for at skabe sammenhængskraft mellem de to afdelinger, og vi har fælles arrangementer for begge afdelinger. 

I begge faser har vi en ugentlig fagdag, hvor eleverne har et fag i fire lektioner i et rul. Der er disse dage mulighed for fordybelse og ture ud af huset.

Vi er også optaget af, at eleverne hjælper på og passer på hinanden. Vi har bl.a. en legepatrulje i Fase 1 på begge afdelinger, hvor elever fra 5. årgang arrangere aktiviteter i frikvarterene for de yngste elever på skolen (se mere under fanen vores skole).  

Helt overordnet; vi har indrettet vores fase 1 bedst muligt med henblik på børns udvikling - vi kan lide børn, og vi glæder os over det gode samarbejde med forældrene.