Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Legepatrulje i Fase 1

Formålet med legepatrulje på Danehofskolen:

 • sætte fokus på børns bevægelse i frikvarteret
 • mindske antallet af elever, der går ensomme rundt i frikvartererne
 • jævne skællet mellem elever og skabe et socialt liv eleverne imellem, på tværs af årgange
 • give de ældre elever et ansvar, hvor de mærker, at andre bliver afhængige af dem og værdsætter dem

Legepatruljen i praksis:

 • elever på 5. årgang kan søge om at blive en del af Legepatruljen 
 • hvert år, ved skoleårets start afholdes et lege-kursus for hele legepatruljen
 • legene foregår på udvalgte ugedage
 • der vil jævnligt blive afholdt møder, hvor tovholder og Legepatruljen samles 
 • legepatruljen skal ikke være konfliktløsere i frikvartererne, dette er gårdvagternes arbejde

Kravene til en legepatrulje er, at vedkommende:

 • har lyst til at lege
 • kan være en ansvarlig rollemodel
 • tør stille sig op foran en større gruppe børn og give en instruktion
 • vil binde sig som legepatrulje minimum et år frem
 • ønsker at være en del af et tæt teamsamarbejde
 • vil bruge 1-2 ugentlige frikvarterer på at lege med skolens yngste elever

Legepatrulje skoleår 2023/24 er uddannet og klart til sjove og samskabende aktiviteter 

Legepatrulje på afd. Nyborg:

Legepatrulje

 

Legepatrulje afd. Vindinge:

Vindinge

 

Legepatrulje