MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Danehofskolen blev grundlagt i 2011. Vi er en progressiv skole, der gerne går nye veje, for at få kvalitet og løsninger.

Vi arbejder ud fra flg. værdier:

  • Anerkendende undervisningsmiljø og samarbejde
  • Forpligtigende fællesskaber
  • Mangfoldighed – plads til alle
  • En åben kommunikation
  • Respektfuldt samarbejde

Kvalitet og professionalisme kendetegner vores arbejde og samarbejde – både blandt personale og elever samt vores eksterne samarbejdspartner

Vi tilstræber, at lærerne underviser i deres linjefag, som de brænder for og er rigtige dygtige til.

Skolen har ca. 700 elever fra 0. – 9. Klasse fordel på to matrikler. Klassekvotienten er i gennemsnit 20,5.

Elev pc

  På Danehofskolen får alle elever udleveret en pc til skolebrug.  

 

 

Det Udvidede Sundhedsbegreb

Vi ønsker, at Danehofskolen skal være kendt for en sundhedsprofil, som arbejder med den mentale og fysiske sundhed på især mellemtrinnet. Eleverne skal tilegne sig gode vaner, som både giver velvære men også faglige gevinster i form af ekstra energi i undervisningen. Desuden vil vi gerne undgå mobning, og gennem arbejdet med DUS-undervisningen vil vi fremme forståelsen for hinanden, anerkende forskelligheder og styrke elevernes trivsel.

På Danehofskolens mellemtrin oplever vi ofte, at elevernes lyst og interesse for faget idræt ofte daler kraftigt i løbet af de 3 år, vi har dem på mellemtrinnet. Det gælder også for de elever, som dyrker motion og sport uden for skolen. Samtidig har vi elever, som kommer i skole uden at have fået morgenmad og som har madpakker med, der ikke ligger i tråd med sundhedsstyrelsens bud på en sund kostplan.

Da vi i forvejen har haft fokus på trivsel med deltagelse i en årlig trivselsuge, opstod ideen om, at vi på Danehofskolens mellemtrin skulle sætte DET UDVIDEDE SUNDHEDSBEGREB i spil, med en ugentlig ekstratime i faget. Tiltaget ligger også godt i tråd med Nyborg kommunes skolepolitik 2013-17, som bl.a. sætter fokus på den fysiske og mentale sundhed for eleverne.

DUS-undervisningen skal sigte mod at eleverne tilegner sig viden og færdigheder inden for flg. Områder:

  • Trivsel
  • Bevægelse
  • Mad og sundhed
  • Krop, motion og identitet