Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Danehofskolen er en progressiv skole, der gerne går nye veje, for at få kvalitet og løsninger.

Vi arbejder ud fra flg. værdier:

  • Demokratisk deltagelse
  • Forpligtigende fællesskaber
  • Mangfoldighed – plads til alle

Vi er en personalegruppe på 55 lærere og 16 pædagoger/medhjælpere, skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og administrativ leder. skolesekretær og serviceleder/pedelmedhjælpere.

Danehofskolen omfatter alle klassetrin fra 0. – 9. klasse, og vi er i alt ca. 650 elever.

Skolen består af to afdelinger, hvoraf den ene afdeling ligger i Nyborg og den anden afdeling ligger i Vindinge. Efter 6. klasse samles de unge mennesker fysisk i Nyborg, og begynder udskolingsuddannelsen i et attraktivt ungdomsmiljø i fase 2.

Afdeling Nyborg er fra 0.-9. klassetrin og afdeling Vindinge har til og med 6. klasse. Skolens elever er opdelt i to faser. Fase 1 er elever fra 0.-5.kl., og fase 2 er elever fra 6.-9. kl.

Vi har fokus på relationer og brobygning mellem faser og afdelinger. I løbet af skoleåret besøger klasserne deres parallelklasser for at skabe sammenhængskraft mellem de to afdelinger, og vi har fælles arrangementer for begge afdelinger. Vi har også aktiviteter på tværs af årgange, hvor de ældste elever f.eks. understøtter eller "underviser" yngre elever i konkrete emner.

Begge afdelinger på Danehofskolen ligger i dejlige omgivelser med grønne områder tæt på skolen, boldbaner, tæt bevoksning til huler og klatren i træer. Vi har også gode fysiske rammer indenfor og interaktive tavler i alle klasselokaler. Alle elever får elevcomputer fra 1. klasse, så undervisningen er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem analog og digitale aktiviteter.

Vi gør meget ud af at holde gode traditioner i hævd f.eks. Lucia optog, Fastelavn, julestævne for hele skolen, rettighedsdage, julebanko, skolernes motionsdag og mange andre ting.

Danehofskolen blev i 2021 certificeret som UNICEF Rettighedsskole, og vi er meget optaget af at inddrage elevernes perspektiv i skolens hverdag.

Det er af stor betydning at skolegangen giver mening for eleverne, så skoledagene på Danehofskolen skal pirre elevernes nysgerrighed og lyst til at blive ”klogere på livet” – det samarbejder pædagoger og lærere om i hverdagen. Vi har i planlægningen af skolens aktiviteter opmærksomhed på både den faglige og den sociale dimission - vi er som skole bevidste om, at alle elever har behov for at føle sig som en del af læringsfællesskabet for at trives.

Vores undervisning og dannelse fokuserer på børnenes styrkesider, og vi arbejder vedvarende med at udvikle og forbedre læringsmiljøet med udgangspunkt i forskningsbaseret viden, da vi allerhelst vil gøre mest af det, der virker.

Vi har fokus på høj faglighed blandt lærere og pædagoger og er samtidig optaget af, hvordan vi skaber deltagelsesmuligheder for alle. Vi øver os bl.a. i altid at bruge en styrkefokuseret tilgang og anvende et systematisk perspektiv.

Elev pc

 

 

 

 

 

September 2021 blev Danehofskolen godkendt som Rettighedsskole efter vi gennem længere tid havde arbejder med børns rettigheder.

Vi arbejder  målrettet på at øge elevinddragelsen og den demokratiske dannelse gennem Elevrådet og Rettighedsrådet samt via lærerenes fokus i planlægningen af undervisningen.

Gennem skoleåret har vi Rettighedsrådsdage, som er placeret på fagdage. 

Danehofskolen er en certificeret rettighedsskole og har to rettighedsråd, hvor de er inddelt i afdeling Nyborg og afdeling Vindinge. Vi har et råd fra 0.-3. årgang, som vi kalder for ”mini-rådet”. Her lærer vi om rettigheder ved at lege.

Så har vi også det store rettighedsråd, hvor vi arbejder med at få skolen til at følge alle FN’s børnerettigheder, fordi undersøgelser viser, at børn trives bedre, når de kender deres rettigheder.

I det store rettighedsråd har vi også de seneste år været med i FN-byen til Børnetopmøde, hvor vi i 2022 fik vores ide med ”Byt og få nyt”. Det går ud på, at man indleverer de ting, man ikke bruger mere, og så kan andre få mulighed for at bytte med de ting, der er i boden, fordi alle har ret til tøj, sko og legetøj.

I rettighedsrådet er vi 13 elever fra afdeling Nyborg og i afdeling Vindinge er de 8 elever. Vi prøver så vidt muligt at samle de to råd og arbejde sammen. Vi har en rettighedsvæg, hvor vi sætter de ting op, som vi arbejder med.

Du kan forvente, at alle voksne på Danehofskolen taler ordentligt og respektfuldt til dig som elev på skolen. De voksne hjælper dig også med at finde gode løsninger, hvis du har udfordringer i skoledagen. Vi har sammen et fælles ansvar for, at alle elever føler sig trygge i klassen og i skolen, og at ingen bliver mobbet eller føler sig ensom.

Det forventes, at du som elev på Danehofskolen lever op til skolens værdier:

  • Jeg taler ordentligt og respektfuldt til og om mine klassekammerater, lærere, pædagoger og vikarer.
  • Jeg er en god klassekammerat, som hjælper de andre.
  • Jeg gør mit bedste i undervisningen, også når der er gruppearbejde, og jeg overholder aftaler.
  • Jeg respekterer andre, også selvom de er forskellige fra mig selv.
  • Jeg hjælper med praktiske ting, fx oprydning, når jeg bliver bedt om det

 

Her på Danehofskolen passer vi på hinanden. Vi passer også på vores møbler, materialer, legeredskaber og lokaler. Det er VORES skole!