MENU
Aula_close Layer 1

Skoleindskrivning

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for indmeldelse på Danehofskolen. Har du et barn, der skal starte i 0. klasse, kan du læses mere om 0. klasse længere nede på siden. 

Du/I er altid velkommen til at kommer og besøger os og hører mere om vores skole.

 

Skoleindskrivning 0. klasse

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Jeres barn kan begynde i børnehaveklassen allerede i det år, hvor det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og hvis det vurderes, at det vil være i stand til at følge undervisningen.

Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter. I kan på Nyborg Kommunes hjemmeside se, om jeres adresse tilhører Danehofskolens distrikt. Man har ret til at blive indskrevet på sin distriktsskole. Der er dog frit skolevalg, så længe der er plads i klassen. Læs mere om frit skolevalg her.

Sådan foregår skoleindskrivningen til 0. klasse på Danehofskolen
Ønsker I at jeres barn skal starte på Danehofskolen i 0. klasse, skal du i løbet af december og de 3 første uger i januar, hvor skoleindskrivningen finder sted, ønske Danehofskolen i den digitale skoleindskrivning. I vil dog få et brev i december måned året før, jeres barn fylder 6 år, med vejledning herom.

I marts måned modtager I besked, om jeres barn har fået en plads på skolen.