Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleindskrivning

Du er altid velkommen til at kontakte og besøge os og høre om mulighederne for indmeldelse på Danehofskolen. 

Skoleindskrivning i løbet af skoleåret

Forældre kan kontakte afdelingslederne på mail eller telefon med forespørgsel om skoleskifte til Danehofskolen. Ved henvendelse aftales et evt. skoleskifte, og der sættes en dato for besøg på skolen, hvor afdelingsleder og kommende klasselærere deltager. Til opstartsmødet deltager forældrene altid sammen med den kommende elev.

Skoleindskrivning 0. klasse for skolestartere

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter. I kan på Nyborg Kommunes hjemmeside se, om jeres adresse tilhører Danehofskolens distrikt. Man har ret til at blive indskrevet på sin distriktsskole. Der er dog frit skolevalg, så længe der er plads i klassen. Læs mere om frit skolevalg her.

Sådan foregår skoleindskrivningen til 0. klasse på Danehofskolen
Ønsker I at jeres barn skal starte på Danehofskolen i 0. klasse, skal du i løbet af december og de 3 første uger i januar, hvor skoleindskrivningen finder sted, ønske Danehofskolen i den digitale skoleindskrivning. I vil dog få et brev i december måned året før, jeres barn fylder 6 år, med vejledning herom.

I marts måned modtager I besked, om jeres barn har fået en plads på skolen.

Den gode skolestart

Skole/SFO har i foråret et indkøringsforløb, hvor kommende elever bliver inviteret på besøg. Her laver de forskellige aktiviteter, så børnene får mulighed for at se skolens fysiske rammer samt møde de voksne, der skal være deres primære kontaktpersoner, når de starter efter sommerferien. Der skabes også rum for at møde kommende klassekammerater og andre børn på skolen.

Der er også samarbejde med børnehaverne i Nyborg omkring ”Den gode skolestart” igennem Dansk skoleidræt, hvor leg og bevægelse bliver et centralt element i brobygningen mellem børnehave og skole. Der udvikles fælleslege og besøgsdage i børnehaverne i foråret. Både børn fra de store grupper i børnehaven, børn fra børnehaveklassen og pædagogisk personale deltager. I januar inviteres forældre med kommende skolebørn til indskrivningsmøde, hvor det er muligt at høre overordnede om skolen, se afdelingen og hilse på pædagoger, børnehaveklasseledere og ledelsen.

I foråret (inden sommerferien) inviteres der til informationsmøde for indmeldte forældre og kommende skolebørn, hvor der orienteres omkring hverdagen på skole. Børnene laver bl.a. aktiviteter i deres kommende klasse og personale, forældre og elever får her mulighed for at lære hinanden at kende.

Fra 1. august og indtil skolestart, vil vi i SFO skabe en tryg og overskuelig ramme, hvor børnene laver fælles aktiviteter. Målet er at styrke børnenes sociale kompetencer, relationer til hinanden og give dem mulighed for at få nogle sjove oplevelser sammen. Vores aktiviteter er planlagt, så alle børn har forudsætninger for at deltage. Før-skolebørnene samles i deres kommende 0. årgang om formiddagen. Inden opstart bliver der udleveret en plan over perioden med tydeligt dagsprogram, således at børn og forældre kan følge med i, hvad man bliver præsenteret for igennem forløbet.