Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemform-Erhverv

På Danehofskolen vil vi gerne sikre os, at vores elever får den bedste skolegang. Vi er samtidig opmærksomme på, at nogle elever har brug for andet end de boglige fag, da deres styrker og succeser er mere praksisorienteret. 

Målgruppen

Eleven skal via mellemformen få motivation for:

  • at blive parat til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser – såsom erhvervsuddannelse, 10. klasse eller job.

  • at få et stabilt fremmøde i praktikken og skolen

  • at arbejde aktivt med egen personlige/sociale udvikling via ”tjek-ind” 

  • at søge en erhvervsuddannelse, et arbejde eller en praktikplads efter 9. klasse


Eleverne får mulighed for at afprøve max. 2 forskellige erhvervsretninger på diverse praktikker. Udover onsdags- og fredagspraktikdage, vil eleverne have mulighed for 3 ugers praktik fordelt i løbet af skoleåret. Disse 3 praktikuger skal findes i samarbejde med klasselærerne, så de bliver planlagt mest hensigtsmæssigt ift. klassens årsplan.

Ved deltagelse i Mellemform-Erhverv skal eleven minimum undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Afdelingslederen beslutter efter aftale med læreren om elevens deltagelse i de øvrige fag kan leve op til en karaktervurdering eller om der skal fritages, helt eller delvis da undervisningen er opfyldt via erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse jf. § 33 stk. 4.

Skema for mellemform-erhverv:
Tjek-ind: 
Hver mandag kl. 12.20-13.05 mødes eleverne af Pernille Wismar, hvor tjek-ind vil finde sted. 
I tjek-ind får eleverne strategier/værktøjer til deres personlige /sociale og faglige mål.

Onsdag og fredag: 
Onsdage og fredage er praktikdage, hvor eleverne er i praktik hele dagen og følger praktikstedets arbejdstider.

For 8. årgangselever bliver der fritaget for valgfag, da praktikken ligger fast hver onsdag, som er en fagdag. 

Som elev i mellemform-Erhverv skal eleven møde ind til tjek-ind og til praktik hver onsdag og fredag, hvor praktiktiderne skal overholdes.


Har I som forældre eller ung - yderligere spørgsmål kan I kontakte:

Pernille F. Wismar, koordinator for Mellemform-Erhverv: 20524764

Billeder fra Tjek-ind:

intre

 

 

 

bil

Billeder fra Praktik:

praktikpra